headerphoto

Úvod

Předmět Základy Geoinformatiky tvoří základ pro další výuku v oblasti geoinformatiky. Budete uvedeni do světa praktických základů geoinformatiky. Předmět je koncipován tak, aby vám pomohl pochopit způsob reprezantace prostorových dat v GIS a principy práce s těmito daty.

Cvičení jsou sestavena primárně pro práci v prostředí aplikace ArcGIS 10.1 Desktop ArcInfo. Bližší informace o dostupnosti aplikace pro studenty oboru Geoinformatika Vám poskytne váš cvičící. Budete však také seznámeni s aplikací QGIS.

Základy, které jsou ve cvičeních popisovány a jsou předmětem cvičení v prostředí ArcGIS mají všeobecnou platnost v celé oblasti Geoinformatiky. Programové prostředí, ve kterém jsou cvičení realizována, není tedy všespásným nástrojem dokonalosti, ale aplikace, která poskytuje homogenní prostředí pokrývající ty aspekty Geoinformatiky, jimž se tato cvičení věnují.

Tyto materiály vznikly přepracováním původních materiálů k předmětu Základy geoinformatiky, jejichž autorem je Ing. David Vojtek, Ph.D. Původní verze materiálů je k dispozici na gis.vsb.cz/vojtek.

Tvorba materiálů ke cvičení byla podpořena z projektu Tvorba studijních materiálů pro předmět Základy geoinformatiky, 948/2013/B1/d v rámci Fondu rozvoje vysokých škol.

Osnova cvičení

 1. Základy ovládání prostředí ArcGIS Desktop
 2. Atributové dotazy, práce s atributovou tabulkou
 3. Prostorové dotazy
 4. Tvorba mapy v prostředí ArcGIS Desktop
 5. Vektorová a rastrový datový model
 6. Základní prostorové funkce
 7. Souřadnicové systémy a jejich transformace
 8. Webové mapové služby, návrh datového slovníku
 9. Vytvoření geodatabáze, vektorizace
 10. Quantum GIS, základy ovládání prostředí

Používané programové prostředky

 • Esri Arcgis 10.1
 • Quantum GIS